Specialist in Ex-IECEx-ATEX inspecties

Inspections
Technical services
ATEX
IECEx

Uw kennispartner in explosieveiligheid.

Wij voeren overal ter wereld Ex inspecties uit, kunnen u adviseren vanuit alle Ex modules en zijn specialist op het gebied van explosieveiligheid en het uitvoeren van inspecties binnen explosiegevaarlijke gebieden.

Veiligheid en kwaliteitsborging. De belangrijkste onderwerpen binnen de techniek. Om er zeker van te zijn dat men veilig aan het werk kan en voldoet aan de wet- en regelgeving, is het verplicht om een gangbare inspectieprocedure op te stellen en periodieke inspecties uit te voeren. Heeft u een nieuwe installatie? Dan dient er een eerste inspectie te worden uitgevoerd alvorens de installatie in bedrijf mag worden genomen. Ook de arbeidsinspectie controleert steeds strenger op explosieveiligheid binnen installaties.

Is er in uw installatie sprake van (mogelijk) explosiegevaar? Wij kunnen u helpen dit in kaart te brengen, ontzorgen door het volledig of gedeeltelijk in beheer te nemen, inspectieprocedures op stellen en de inspecties voor óf met u uit te voeren. 

Doe de ATEX QUICKSCAN voor een indicatie over explosiegevaar en veiligheid binnen uw installatie of neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Alles over ATEXWetgeving

Voor wie we werken?

ATEX richtlijnen

Er zijn 2 richtlijnen waarin de minimale eisen worden beschreven waaraan een onderneming dient te voldoen om de explosierisico’s te beheersen en werknemers op een veilige manier hun werk te laten doen.

ATEX 114

ATEX 114 richtlijn bepaalt aan welke eisen apparatuur en producten die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen moeten voldoen. Deze richtlijn is opgenomen in de Warenwet onder het besluit explosieveilig materieel en geldt daarnaast voor de hele EU.

ATEX 153

ATEX 153 richtlijn beschrijft de veiligheidseisen voor ATEX installaties, zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. De richtlijn wordt toegepast op de omgeving, procedures en de instructies van medewerkers. Deze richtlijn is opgenomen in de Arbowet.

Doe de ATEX Quickscan

Weten wat dit voor u bedrijf betekent? Neem contact op via onze contactpagina of doe alvast de ATEX Quickscan!

Welke inspecties en diensten verlenen wij nog meer?

ATEX Inspecties

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging omtrent explosieveiligheid is het uitvoeren van (periodieke) inspecties. Hiermee wordt de toestand van uw materieel vastgesteld en kan een plan van aanpak worden opgesteld om eventuele afwijkingen te verhelpen.

NEN1010

Wanneer er een nieuwe elektrotechnische installatie wordt aangelegd of hierin significante aanpassingen worden gedaan, wordt er aanbevolen om te controleren of dit in overeenstemming is met de NEN1010.

NEN3140

Elektrotechnische installaties zijn overal om ons heen. Het voorziet onze wereld van energie welke wij kunnen gebruiken om ons leven een stukje makkelijker te maken of om prachtige processen mee tot leven te brengen.

Bekijk alle diensten