Alles over explosieveiligheid

Wat is ATEX?

ATEX is een afkorting vanuit het Frans en staat voor ATmospheres EXplosibles. Dit wordt als synoniem gebruikt voor de twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. De ATEX 114 en ATEX 153 richtlijn. Waarvan de nummering afstamt van de hoofdstukken uit het Europese verdrag van Lissabon. De officiële namen zijn 2014/34/EU (ATEX 114) en 1999/92/EG (ATEX 153). Deze richtlijnen beschrijven de minimale eisen waaraan een onderneming dient te voldoen om de explosierisico’s te beheersen en werknemers op een veilige manier hun werk te laten doen.

ContactWetgeving

ATEX richtlijnen

ATEX 114

ATEX 114 bepaald aan welke eisen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze richtlijn is opgenomen in de Warenwet onder het besluit explosieveilig materieel en geld daarnaast voor de hele Europese unie, waarmee bijgedragen wordt aan vrij handelsverkeer binnen de EU.

ATEX 153

ATEX 153 beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX installaties verplicht moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. De richtlijn wordt toegepast op de omgeving, procedures en de instructies van medewerkers. Deze richtlijn is opgenomen in de Arbowet.