ATEX/Ex inspecties

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging omtrent explosieveiligheid is het uitvoeren van (periodieke) inspecties. Hiermee wordt de toestand van uw materieel vastgesteld en kan een plan van aanpak worden opgesteld om eventuele afwijkingen te verhelpen.

ATEX/Ex inspecties

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging omtrent explosieveiligheid is het uitvoeren van (periodieke) inspecties. Hiermee wordt de toestand van uw materieel vastgesteld en kan een plan van aanpak worden opgesteld om eventuele afwijkingen te verhelpen.

ATMOS Inspections kan dit voor u verzorgen. Onze specialisten zijn gecertificeerd conform het internationale IECEx05 certificeringsschema en hebben veel ervaring op het gebied van inspecties omtrent explosieveiligheid. Samen brengen wij met plezier de explosieveiligheid binnen uw installatie in kaart. Wij garanderen een onafhankelijke en betrouwbare inspectie die alle aspecten meeneemt in de beoordeling. ATMOS Inspections controleert alle inspectie resultaten met een door ATMOS ontwikkeld kwaliteitssysteem , alvorens het definitieve (tussen)rapport wordt opgeleverd. 

Vanwege het unieke door ATMOS ontwikkelde inspectiesysteem, kunnen wij Ex inspecties uitvoeren over de hele wereld. Neem voor meer informatie contact op via de contact pagina.

Contact

ATEX richtlijnen

ATEX 114

ATEX 114 bepaalt aan welke eisen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in een explosiegevaarlijke omgevingen. Deze richtlijn is opgenomen in de Warenwet onder het besluit explosieveilig materieel en geldt aarnaast voor de hele Europese unie, waarmee bijgedragen wordt aan vrij handelsverkeer binnen de EU. 

ATEX 153

ATEX 153 beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties verplicht moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in een omgevingen met explosiegevaar. De richtlijn wordt toegepast op de omgeving, procedures en de instructies van medewerkers. Deze richtlijn is opgenomen in de Arbowet.