Een NEN1010 inspectie laten uitvoeren?

Wij hebben de beste NEN1010 inspecteurs

Wanneer er een nieuwe elektrotechnische installatie wordt aangelegd of hierin significante aanpassingen worden gedaan, wordt er aanbevolen om te controleren of dit in overeenstemming is met de NEN1010.

Dit doet men door middel van een (zogeheten) opleverinspectie. De NEN1010 richt zich op de veiligheid voor laagspanning installaties. Het is geen verplichting maar het toezien op de veiligheid en staat van onderhoud van de elektrotechnische installatie is dat wel, hierom wordt geadviseerd om de NEN1010 te volgen en discussie achteraf te voorkomen. Ook voor verzekering technische kwesties kan dit belangrijk zijn. 

ATMOS inspections kan u hierbij helpen. Als inspectie- en adviesbureau zijn wij onafhankelijk en kunnen u adviseren zowel als voor u de gehele inspectie van A tot Z uitvoeren. Vaak doen we dit in samenwerking met de opdrachtgever. Op voorhand zoeken we al mankementen er tussen uit en kunnen supervisie verlenen tijdens het installatieproces. Bij grote projecten geven we vaak korte project specifieke trainingen vooraf, wat altijd leidt tot minder mankementen tijdens de inspectie en daarmee bijdraagt aan een snellere opstart.

Contact