Een NEN3140 inspectie laten uitvoeren?

Wij hebben de beste NEN3140 inspecteurs

Elektrotechnische installaties zijn overal om ons heen. Het voorziet onze wereld van energie welke wij kunnen gebruiken om ons leven een stukje makkelijker te maken en prachtige processen mee tot leven te brengen. 

Werken met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. Daarom is de NEN 3140 norm ontwikkeld, gericht op laagspanningsinstallaties tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning.

Tijdens de inspectie wordt beoordeeld of de elektrotechnische installatie onder dezelfde omstandigheden functioneert als waarvoor deze is ontworpen. Ook wordt gekeken naar de mate waarin de installatie voldoet aan de normen die bij de bouw van de installatie golden. Uiteraard worden ook waargenomen gebreken vastgesteld. Het eindresultaat is een inspectierapport. Dit rapport geeft duidelijk inzicht in de risico’s en staat van onderhoud van de installatie, waar op basis van beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. 

Uiteraard kunnen wij u ook helpen met het opstellen van een plan van aanpak omtrent de inspecties, en advies geven met betrekking hier tot. Een goede voorbereiding is het halve werk! 

Contact